1997 . 7 . 20 Shonaigawa-bashi (bridge)


next

menu

top